2018 - 2019 yılında hanım talebe başvuruları, eğitim binamızın yetersiz olmasından ötürü,alınmayacaktır. Erkek talebe adaylarının ön-başvuruları da Haziran ayı içerisinde başlayacaktır.  Saygıyla duyurulur, Kevseriyye Medreseleri.

İhsan Şenocak Makaleler 5

1974 yılı Samsun doğumlu. “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” teziyle Dr. olan Şenocak, İFAM kurucusu.