Yazar hakkında

Fikret Çetin

1986 yılında Gaziantep’te doğdu. 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldu. 2005 yılından beri çeşitli kurumlarda, medreselerde İslamî ilimleri tahsille meşgul oldu. 2012 yılından bu yana Ürdün’de Mantık, Kelam, Felsefe, Usul-u Fıkıh başta olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Belağat, Nahiv gibi sair ilimleri tahsile devam etmektedir. Bunun yanında İlahiyat talebeleri başta olmak üzere çeşitli guruplara Mantık, Kelam, Usul-u Fıkıh ve Nahiv dersleri vermektedir. Rıhle dergisinde bazı ehl-i ilimle yaptığı röportajlar ve makale tercümeleri yayımlanmıştır. RIHLE Uzaktan Eğitim Merkezinde Kelâm ve Mantık dersi vermiştir.

İlgili Yazılar